31.8.12

Kurslitteratur


Här är ett utdrag ur lite av min kurslitteratur. En sånn där lättläst mogonläsning, perfekt för trötta mornar då man bara vill slöläsa lite;)

När man söker efter organismens effektiva anpassning kan man röra sig bortom post-Cartesiansk dualism. Känslan påminner om KST dimensionen på ett uppenbart sätt om FMS dimensionen är oberoende och prestationsinriktad. Speglad på en parallell FMS dimension som också finns underförstådd i begreppet konfiguration om denne också är i en parallell. För det andra finns det två spekter av dimensionen koordination i KST-bilden.

Spännande va!?;) Och lättläst;)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar